Música i músics a casa nostra

Clica en imagen para previsualizar y comprar el libro

És una síntesi històrica de la música als Països Catalans que abraça des dels temps prehistòrics fins als compositors contemporanis. Tot al llarg dels quinze capítols ordenats segons les diferents èpoques i estils de la historia de l’Art ens descriu els trets generals i musicals de cada estil, les formes musicals, els compositors més importants de cada època y les seves obres.

It´s a historical summary of music in Catalan countries that takes us from prehistoric times to contemporary composers. Throughout the fifteen chapters grouped according to the different periods and styles of art history it describes the general characteristics of each musical style, musical forms, the most important composers of each period and their works.